Mithraism

Bang_By_Arta_Racho

Û carekê hebu jî Mithraism

Ew jî baweriya mebu,Ola mebu

Ew bingehê Ola Kristiyanîtiyê ye jî, navê wê (Xoristiyanî ye, an Xoristiye), me navê wê yê ji zuda bi zelalî negirtiye, lê ew Ola Rojê buye

Ew bu Ola Romana jî, (ji berî Krîstiyanîtî bê 600 sal li wir dirêjkiribu) û avabu

*  *  *

Gelu Mithra kî bu..? Ma ew ne Xuda yê me bu..?

Dema baweriya me pê hebu û me navê wî pîroz hildida, em bi hêz bun

Me imperetorî ava kirin û em pir nasbun

Lê xêr nexwaza kirin, bi destê zorê, weku Turkê nuha, em Xudayê xwa berdin

*  *  *

Mithra Xudayê me yê rojê bu, dura bu hevalê Xudayê ronahiyê, hemî ronahiyê

Ew avakirê jiyanê bu ji berî….Zardeştiyê

Çerxa gerdonî jî di dest da bu

Ew pêşkêşvanê Gorîna gayê pîroz bu, ji bona gelê xwa, pakij bike, bê guneh bibe û tim li pêşbe

*  *  *

Xudayê herî can û ciuan û pîroz Mithra

Ew Xudayê dil soz bu

Ew û rojê bihevra bun

Wî reşî dihilanî û ronahî dihanî

*  *  *

Wî mirov ji hundurê xwa da aram û bihêz dikirin

Sabra wan bihêz û drêj dikir

Ew lawê Ahura Mazdeha bu, Xudayê mazin, wî jî hêza xwa dabu lawê xwa Mithra

Ewbu yê, desturê Xuda bi xwa di destdabu

*  *  *

Imperetorya Roma bi gelemperî ji 300 salê b.z (berî zayînê) hemî Mitrayî bun, ji berî Krîstiyanîtî an (Xoristiyanî) bikeve nav wan,li salê 300 p.z (piştî zayînê)

Li ew Impêriya gewre û Mazin Mithra Xudayê ronahiyê û rojê bu

Mithra hêz dida imperetoriyê  û gelê wan, bi Ola Mithra ango Roman bihêzbun

Ji Kurdistan ta Brînaniya, ziyatir ji 80,000 numêjgehê Xuda Mithra hebun

*  *  *

Lê kê ew serpêhatî baxşandin “Isa” an (Iêsus)? Û Mithraism bi paşda dan

Li demê (Paulus the Apostle, yê Cihu), piştî mirina Isa li ser Xaç, wî pir xwîna yê bun hevalê Mesîh (Isa) jî rijand.

Lê dura wî bi xwa Mesîhtiya ku ji Mîtraismê hemu ramanê xwa dibe, damezrand

*  *  *

Rojbuna Isa ji Dayîkê, bu, (kir) 25 çile, ew nefs rojbuna Mithra bu jî. Mithra jî li wê rojê bixwa bubu

Isa jî weku Mithra bu hevalê rojê û sterka û ronahiyê

Mithraî ya, xwa di avêda dikir û ji guneha pakijdibun

 Mesîhiya jî xwa di avêdakirin û pakijbun

*  *  *

Bi wê şêweyê zîrek..? Û bi sabir, Mithrayî hinu, hinu durbu û Isatiyê şuna wê girt û nêzîkbu

Şesed sal Mithrayî li ba Romana Ola yekembu, lê weku her tiştê Kurda, ew jî bê xudan ma û bê xudan bu

Ji bona her Romanekî navê wî xelat û rumet bu

Lê dîsa jî hinu, hinu ew li paş ma û ew wenda bu..?

*  *  *

Yê Mithra westandin û bi paşda hîştine, yek komin!!

Yê Medî roxandine jî ji wê komêne û ew jî ((Cihuyê..?)) her demin

Yê Parth roxandine jî dîsa ewin

Yê Axmînî û Sassanî anîne jî dîsa ji wê komêne û dîsa ewin

*  *  *

Ew ji wan kesê xwa gewrandine ne…? Berjewendê xwa bi dujatiya bi Kurda ra tam û temam dîtine ne

Di nêv Kurdan bi xwada dujberî çêkirine, kirine aliyek ji wan bi arîkariya wan, zora aliyê din bibin û navekî nuh jî li wan kirin, p..ê..r..s an F..a..r..s

Li hemu cîhanê jî, dengê ewê serketî hildan, ewê hevalê wan û kirin ku Kurd jî ji xwa nebun û neman…û ji nav dîrokê rakirin?

Ew bi dengê me qîran û em qelandin,….,em qedan……din bi ya wan be, ta nuha jî me diqelînin, lê ne misugere, ger yê ji nuha û pêda da me biqedînin

*  *  *

Agir bi darê erdê me gorkirin û em

Helandin,…….em ….sutandin

Em ber alî kirin…..heval hogirê me neman

Li pêşiya heumu cîhanê jî kirin em yê sucdarin û em turinê westandî û yê vêkarin

*  *  *

Tu nabêje, te nedît û te nebihîst ku êriş û dujatiya

Wan ya rojê nuha jî li ser hemu cîhane. Lê dujminê wan yê numre yek dîsa Kudin û Kurdistane

wan cîhana me hemî budele û ahmeq kirine..? Evin… kapîtelîstê hemu demane…NetewDewlet, Modernîtêya Kapîtelîst jî ji karê wanine..? Li paş wan jî xudî û Xudayê wanine…? Oldarê wan jî li pey wan tên, ew jî yê herî ÇavSor, nezan û yê herî dijwarine. Dengê wan nuha digihîje ta erşa Xudayan û ji wir jî pirtir derbas buye

*  *  *

Lê bidaxe, kes nezane û napirse, çawa û çima, Mîthraism wenda bu..? Kê wisa kir, Çawa..,?  Çawa  ew hat wisa ew çu…? Lê dibêjin ji ber ku nimêjgehê Xuda Mthra li bin erdê bun…? Dibe ew tewanbariyeke rast bu..?

Tewanbariya duyem, dikin, durkirina Jinan ji komcivînên wan bu…dibe ew rast bu?…lê em hê nezanin…?

Ew jî ango Mithraism weku Olê Fêrêşta yê Kurdî yên din (Alavîtî, Êzdîtî, Yarsanî, kakayî) bu, lê ew pirtir celmisî….û nema

Bi hemî êşa me û gazinên me û bi hemî xema…nuha ew nemaye…?

*  *  *

Mithrayî ya dixuyê pir bi îjdil amanca gelê xwa girtibun

Wê armancên mirovatiyê jî yên gelemper bi hêz didan

Ew li hember Xristiyanîtiyê ji vê Xudaniyê vemir û nema

Kurdistan wisa vala ma, wê em bi tenê hîştin , li ber dest û lapê, dujminê bê rehm û bê eman

*  *  *

Kurda Bawerî avakirin, nexasim weku xelkên din yê demê nuha, ji bona welat û erdan an ji bona Kurda û dura cîhan

Lê ew avakirin ji bona rizgarkirina mirovatiyê li hemu cîhan û tenê ne ji bona xwa..?

Dema fisukî û nokerî li ser erdê pirbu bidaxe, dibu xasim Kurd amancê Ola xwa, bigewirin û wan bikin ji bona xwa jî. Bi rizgariya xwava jî pêwîstbu grêdabana, rizgariya heta, hetayî ya Kurdistan. Lê wisa nekirin

Wisa jî ne cîhan bi destê wan rizgar bu, ne jî kanîbun, bihêsanî, biparêzin erdê Bav û Pîr û kalan

*  *  *

Hemî ramayên me belav bun û çun

Çi ramayê me taybet jî li ba me neman

Ji gelemperiya û globelisma ku em jê hezdikin û pê bang dikin û ji bona wê dixebitin

Bi piriyê cara tenê kaus û tevlihevî ji mera man

*  *  *

Nuha jî ji pir aliyan da em her Xudiyê ramayê gelemperin

Kurdê Musulman yê ku bi mystîkîsma xwa digerin. Europiya jî ew derda nuha ji xwa an ji me girtine. Ji ber ku orîgînal ew jî ji mene. Ji bona Xuda herin Dayîka me dîrokê bipirsin. Ew jî nuha bi mystîkîsma Krîstiyanîtiyê û Cihutiyê gêj û lal û kerin

Ramayê Pêxember Jêsus an (lawê Xuda), yê zanebun tevlî Cihutiyê bune. Bi şev û roj dicun, ji ber ku çi tiştê din li ba wan, li ba me jî nemaye û nebune

Dicun ta tehlî şêrîn dibe û ta av jî dibe xwîn

*  *  *

Wisa em rohê xwa û yê cîhanê bihevra dipên

Lê rohê xwa, civata xwa, axa xwa û gelê xwa ji dur…dur…da dibînin

Ta ew jî dibin weku beşek ji rohê cîhan

Cîhan jî herdem bi derew, dizî, kuştin û talanan hatiye istiran

*  *  *

Dibê mirovê Kurd jî cîhanê, di cîhana xwara bibîne

Hemî çewtî û neliheviya, yê ji ba xwada rast, bike û pêra bigihîne

Hemu amanca, di paş amancê xwara bicîh bîne

Wisa ewê şahnaz û nav nas, heşmend û qurnas, herhebe, rêhberbe û bimîne

*  *  *

Lê dema em dikevin rêyê wendabunan, nan û nokerî tevlî rohê cîhana me dibe

Welat dibe estesyona trêna dujminan

Ew pasê me ji mera imza dikin

Dema em navê xwa bixwîn in

*  *  *

Êzdiyan li her dema xebateke dijwar meşandine û hemî Olê fêrêştan yên din jî, yê me gotine

Lê xwastine ser wanjî bicarekê temam bikin, bi vîna ew dujmin û dujberê amadekiribune

Ew çi lehîmişt û lehnetmeya mirovatiya bi derewan biser serê wan da hatibu ku wan bi hemî alafê wanva bigrin û bistîne

Anca siruşta bi hemî hêza xwa, kanîba wan destwerdana bich bîne

*  *  *

 Ew hêza gelekî ye, ya ji hezarê sala da mayî ye, lê (tevna dema) bi deziyê tenik ristîne

Welat û ax û Xudayê Kurdistan nasbuna wan ku ew li çi pêleyêne nasîne

Dem jî bi hemu hêza xwa, pîlana li ser pîlana datîne

 Mala Xudayê me ava be, di rojê nuhada ew me dibîne û dizanîne

*  *  *

Hin cara diyare û xuyane, ji îkonê wan ku Xuda Mithra bi Sêlika rojê li ba wane.

Yê li ser gotine, ew bi kûmê xwa yê Phrîgiya ye.

Dema ew Gayê Pîroz digorîne, lê bixwa ew kûmê Êzdiya ye û yê hemî Kurdaye

Gelek îkonê wan din jî hene, (Marê reş) gelu nehêza (Angro Maynuye..?)*,( Angro Maynu) Xudayê şere

*  *  *

Wisa jî dixuyê ew kevintirîn perwerdekirê rêya Xuda ne

Ew ji çînê yê berî Zerdeştiya ne

Perwerdevanê Ahurasa û Daevesane

Ew ji zanayê refê pêşî yê Kurdane

*  *  *

Ewine Olê bingehîn yê Kurdistanine

Xudayê Kurdistan jî ji nasandina wane

Ew li ser şopê gelê xwa bixwa ne

Ango li ser şopa ax, erd û welatê gelê Kurdistanine

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s