Kurdê biyan

Kurdê surgun li welatê xwa

Kurdê biyan li mala xwa

Zimanê xwa yê kodkirî û bikar nê

Hê lehnetmeya dîroka reş li pê me tê

*  *  *

Kurdê dur û (Surgun) û biyan

Biyanê Ziman, biyanê jîn û jiyana xwa

Biyanê dîrok û xwanasiya xwa

Biyanê Kurdistan, biyanê axa xwa

*  *  *

Wisa xwastin..? Lê wisa bicarekê xwa dîtin

bibin Kurdê ji xwa û axa xwa biyan û piriyê wan musulman

Bi çandeke roxandar û xizan ra bijîn û wê bixin doza ji bona Kurdan

Ji xwa yê ew çand anîbun, dikirin bi wê, wêran bikin hebuna Kurdan

Meef bikin welat û axa Kurdistan

*  *  *

Lê Krîstiyanê nuha û ji berê da jî, yê ((Cihu…? û Cihu…?)), ew xasim..? Xebata serweriyê dikin

Dijîn xasim bi xeyalê carna pir dur û carna wêranker û giran

Diramin û diramîn ku Kurda pakij bikin ji mal û ji erdê wan

Dikin ku hêzê bidin nandoziyê û noker bibin, dozgerê jiyana hebuna Kurdan

*  *  *

Europiyê nuha çi nezan û çi perîşan, ewjî ketine ber lingê Dêwa û Afrîtan

Ji ber vê mirandina wan ya (manewî), zor dikeve ser pir kesê li cîhan

Lê ji bingeda jî sucdarî tê ji nezantiya û ahmeqiya pir…gelan..?

Ji dest berdana ji xebata bixemxwarin û bi hurgulî ji bona wekheviya hemu kesan û hemu gelan

*  *  *

Ta ji bona…..her mirovên pîr û bê arîkarî

Ta ji bona mêr û pîrejinên reben û mafê xwa ji her alîda xwarîne

Ta ji bona zaroyên li kolana rakêşdikin bi girî û şîn

Ji bona nexwaşê zîndankirî û hem bê hêvî kirîne

*  *  *

Xebateke wisa dibu herhebe û bi temamkirin be

Xuda jî nerazîbuna  xwa diyardike ger mirovê bê guhdarî û bê xembe

Dibê û dibu xebat timê bilind û dijwarbe

Lê dibê û dibu xebat her kêlî jî li dar be

*  *  *

Kurdê Surgun, biyan û yê bê rama

Kê wisa li te kir ku tu bê….war ma

Ji nêta te ya xizan, tu bê amanc û bê kar ma

Te hin ji mirovatiya xwajî wendakir li ba peywendîdarê xwa

*  *  *

Erdê ji bi sedhezarê kîlometrê çargoş an yê ji bi milyona kîlometra, ji dujminê tera dimîne û ma

Te ta Beheşta xwa jî da der û tu li derva ma

Te froşt mal û hebun û eywanê welat û gelê xwa

Tu dur bu û dur çu ji hemî amancê xwa yê buha

*  *  *

Ji ber ku amancê te yê dur û nêzîk di nan da man

Di nokeriyê da û di xizmetkirina dujmina da, ku tu xizimê xwa û heval hogirê xwa jî bixapîne

Carna jî li ser sîngê wan rune

Derewa û gefên mirinê yê dijî merovatiya xwa jî bidirune

*  *  *

Dibe ku tuyê xeberdanê bi derewa yê dujminên jîna xwa bixwîne

Bi wa gotinên bê buha, miletê xwa helgavîne û bitirsîne

Lê dibê tu zanibe buhayê wê karê te xiap çiye

Ew ji rebentiya te ya bê taliye û perîşantiya te ya bê wek xwa ye, ew mirina te jî bi xwa ye û komkujiye

*  *  *

Tenê welat gel û erd amancê mirova ya herî buhane

Welatê min armanca min ya herî buhaye

Bi azadkirina wî ra rohê rastekîn azaye

Ji bê welatîtiya li ser erdê xwa, li ser axa xwa,

em hemî bê temen û wendane, weku tayê li ber bane

*  *  *

Mirovatî bi bê welatîtiyê dighîje kemala bêhêviyê

Xudayê erd û welat û Xudayê Kurdistan tu hoşiyare

Logîka paşketina me bigewrîne

Bere ew bibe ya pêşketinan û ya hêviyên me yê pir mazin

*  *  *

Erd û welat, ax û navê welat, rohê yekemînine yê buhane

Eger mirov wan ranegire û neparêze ew her nîne û her wendaye

Ka li jiyana me Kurdî ya nuha seke, çi jê maye?

Bi polîtîka xwîn mijiyê ra me dibin û tînin

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s