Mithraism

Bang_By_Arta_Racho

Û carekê hebu jî Mithraism

Ew jî baweriya mebu,Ola mebu

Ew bingehê Ola Kristiyanîtiyê ye jî, navê wê (Xoristiyanî ye, an Xoristiye), me navê wê yê ji zuda bi zelalî negirtiye, lê ew Ola Rojê buye

Ew bu Ola Romana jî, (ji berî Krîstiyanîtî bê 600 sal li wir dirêjkiribu) û avabu

*  *  *

Gelu Mithra kî bu..? Ma ew ne Xuda yê me bu..?

Dema baweriya me pê hebu û me navê wî pîroz hildida, em bi hêz bun

Me imperetorî ava kirin û em pir nasbun

Lê xêr nexwaza kirin, bi destê zorê, weku Turkê nuha, em Xudayê xwa berdin

*  *  *

Mithra Xudayê me yê rojê bu, dura bu hevalê Xudayê ronahiyê, hemî ronahiyê

Ew avakirê jiyanê bu ji berî….Zardeştiyê

Çerxa gerdonî jî di dest da bu

Ew pêşkêşvanê Gorîna gayê pîroz bu, ji bona gelê xwa, pakij bike, bê guneh bibe û tim li pêşbe

*  *  *

Xudayê herî can û ciuan û pîroz Mithra

Ew Xudayê dil soz bu

Ew û rojê bihevra bun

Wî reşî dihilanî û ronahî dihanî

*  *  *

Wî mirov ji hundurê xwa da aram û bihêz dikirin

Sabra wan bihêz û drêj dikir

Ew lawê Ahura Mazdeha bu, Xudayê mazin, wî jî hêza xwa dabu lawê xwa Mithra

Ewbu yê, desturê Xuda bi xwa di destdabu

*  *  *

Imperetorya Roma bi gelemperî ji 300 salê b.z (berî zayînê) hemî Mitrayî bun, ji berî Krîstiyanîtî an (Xoristiyanî) bikeve nav wan,li salê 300 p.z (piştî zayînê)

Li ew Impêriya gewre û Mazin Mithra Xudayê ronahiyê û rojê bu

Mithra hêz dida imperetoriyê  û gelê wan, bi Ola Mithra ango Roman bihêzbun

Ji Kurdistan ta Brînaniya, ziyatir ji 80,000 numêjgehê Xuda Mithra hebun

*  *  *

Lê kê ew serpêhatî baxşandin “Isa” an (Iêsus)? Û Mithraism bi paşda dan

Li demê (Paulus the Apostle, yê Cihu), piştî mirina Isa li ser Xaç, wî pir xwîna yê bun hevalê Mesîh (Isa) jî rijand.

Lê dura wî bi xwa Mesîhtiya ku ji Mîtraismê hemu ramanê xwa dibe, damezrand

*  *  *

Rojbuna Isa ji Dayîkê, bu, (kir) 25 çile, ew nefs rojbuna Mithra bu jî. Mithra jî li wê rojê bixwa bubu

Isa jî weku Mithra bu hevalê rojê û sterka û ronahiyê

Mithraî ya, xwa di avêda dikir û ji guneha pakijdibun

 Mesîhiya jî xwa di avêdakirin û pakijbun

*  *  *

Bi wê şêweyê zîrek..? Û bi sabir, Mithrayî hinu, hinu durbu û Isatiyê şuna wê girt û nêzîkbu

Şesed sal Mithrayî li ba Romana Ola yekembu, lê weku her tiştê Kurda, ew jî bê xudan ma û bê xudan bu

Ji bona her Romanekî navê wî xelat û rumet bu

Lê dîsa jî hinu, hinu ew li paş ma û ew wenda bu..?

*  *  *

Yê Mithra westandin û bi paşda hîştine, yek komin!!

Yê Medî roxandine jî ji wê komêne û ew jî ((Cihuyê..?)) her demin

Yê Parth roxandine jî dîsa ewin

Yê Axmînî û Sassanî anîne jî dîsa ji wê komêne û dîsa ewin

*  *  * Continue reading “Mithraism”

Advertisements

Dadiwerî

Kurdê Kurdistan çi Alavî, çi Êzîdî, çi musulman. Çi Feylî, Şebek; çi Yarsan. Çi  Lor, çi Goran, çi Sogodî, çi Baktirî û çi yê ji Afgan. Yê me negotin jî li gel wan, hemî yek dengin

Hemî guhdarê Xudayê Kurdistan û cîhan nin

Hemî bala wan li ser axa bavkalane

Xebata wan hemiya ji bona welatê xwane, welat û gelê li xaka Kurdistane

*  *  *

Hemî dibê xizantiyê berdin

Pîroziya axa welatê xwa binasin

Ax û gel bibin armancê ji rêzê pêşin

Heldin jor nîşana Xudayê Kurdistan û cîhan

*  *  *

Nîşana Xudayê Kurdistan û cîhan, azadiye, wekheviye, mirovatiye, rastiye, xebatkariye, ew hemî ji xohê wîne

Xudayê me pir bihêz û dewlemende, bi her tiştê xwa  zengîne

Lê dibê hemî jî bibine peya, peyayê mêr, peyayê jin, peyayê rast, peyayê zana, peyayê xebatkar

Ji bona ku ew şahiya xwa ji wanra bîne

*  *  *

Xudayê me pir zengîne

Li kesê gelê xwa yê Kurdistan yê pakij digere, ku

Kêfa xwa jêra bîne, ku

Bizanibe nokerî  puç dibe û namîne

*  *  *

Li wan dema hemî nokerê berê jî yê pakij bune

Yê bigerin li welat, hemî bihevra nuha xwaş û şane

Hemî bi yek dengî, nuha xebatkarê welatê xwane

Amancê xwa nuha destpêdibin bi cîhtên, yê bi sala li bendêbune

Kurdê biyan

Kurdê surgun li welatê xwa

Kurdê biyan li mala xwa

Zimanê xwa yê kodkirî û bikar nê

Hê lehnetmeya dîroka reş li pê me tê

*  *  *

Kurdê dur û (Surgun) û biyan

Biyanê Ziman, biyanê jîn û jiyana xwa

Biyanê dîrok û xwanasiya xwa

Biyanê Kurdistan, biyanê axa xwa

*  *  *

Wisa xwastin..? Lê wisa bicarekê xwa dîtin

bibin Kurdê ji xwa û axa xwa biyan û piriyê wan musulman

Bi çandeke roxandar û xizan ra bijîn û wê bixin doza ji bona Kurdan

Ji xwa yê ew çand anîbun, dikirin bi wê, wêran bikin hebuna Kurdan

Meef bikin welat û axa Kurdistan

*  *  *

Lê Krîstiyanê nuha û ji berê da jî, yê ((Cihu…? û Cihu…?)), ew xasim..? Xebata serweriyê dikin

Dijîn xasim bi xeyalê carna pir dur û carna wêranker û giran

Diramin û diramîn ku Kurda pakij bikin ji mal û ji erdê wan

Dikin ku hêzê bidin nandoziyê û noker bibin, dozgerê jiyana hebuna Kurdan

*  *  *

Europiyê nuha çi nezan û çi perîşan, ewjî ketine ber lingê Dêwa û Afrîtan

Ji ber vê mirandina wan ya (manewî), zor dikeve ser pir kesê li cîhan

Lê ji bingeda jî sucdarî tê ji nezantiya û ahmeqiya pir…gelan..?

Ji dest berdana ji xebata bixemxwarin û bi hurgulî ji bona wekheviya hemu kesan û hemu gelan

*  *  *

Ta ji bona…..her mirovên pîr û bê arîkarî

Ta ji bona mêr û pîrejinên reben û mafê xwa ji her alîda xwarîne

Ta ji bona zaroyên li kolana rakêşdikin bi girî û şîn

Ji bona nexwaşê zîndankirî û hem bê hêvî kirîne

*  *  *

Xebateke wisa dibu herhebe û bi temamkirin be

Xuda jî nerazîbuna  xwa diyardike ger mirovê bê guhdarî û bê xembe

Dibê û dibu xebat timê bilind û dijwarbe

Lê dibê û dibu xebat her kêlî jî li dar be

*  *  *

Kurdê Surgun, biyan û yê bê rama

Kê wisa li te kir ku tu bê….war ma

Ji nêta te ya xizan, tu bê amanc û bê kar ma

Te hin ji mirovatiya xwajî wendakir li ba peywendîdarê xwa

*  *  * Continue reading “Kurdê biyan”