Ramayê ne ji bona heta heta bikartên, Metisîdarine

Bi gelemperî pêşbaziya jiyanê li nêv komê cihê, bi mebestê
birêvebirina jiyana xwa ayîndeyî li herdemî hebuye. Bi dilê wan be an nebi
dilê wan be, ev mijar wê wan bigihîne ser şerê hebun û nebunê. Lê dema
komê miletê li erdê bi xalî jiyan, pêşveçunê taybet di mejî û heşê wanda
pêkhatin. Ji bona ku baştir li ser hesabê erd û hebuna miletê din xwa
birêvebibin. Eger em bêjin weku musulmanan, wan kuştina laş û mejiyê
merova bikarhênan. Lê ji ber ku wan nehîşt mirov heta hest bike an
(pêhuşînê) xwa kanibe derêxe derva. Wan hîştin mirov di hundurê xwada
bisutin an ji qehra bimirin.
Ji bona kesê ji erdê bi xalî çi sergonî nakukî di rêvebiriyêda nîne, bi
rêvebirin çawa dibe mila bibe. Dîktatorîbe an totelîtarbe. Ji ber ku amanca
wan, ewa ji erdê bi xalî girtine. Xwabirêvebirina xwa ye û
desthilatdarkirine û musugeriya xwabirêvebirinê ye. Ji bona wan ev rê di
pozê serketinêdane. Lê ji bona civatê din ew roxandina ji rayanda ye,
tunekirine û maafkirine, nexwaşiye û katastrofe. Di rojê nuhada jî şiwîna
wan nexwaşiya di civatên musulman da xwaş diyardikin. Wisa dixuyê eger
idêê an nêrînê ku ji bona heta, hetayî nerastbin, problêmê mazin û ijdil di
civata da peydadikin. Lê merovê ku nuha xwa tenê bi uştê aboriyeke baş, dimeşînin. Xwa birêva dibin û ramayê ku yê roxandinêne û felişînê di
civatan da çêdikin dipejirînin. Weku gelek ramayê li ba civatê baweriyê
gotine ji ezimana da ne çêbuye, weku yê li ba (Musulmantî û Cihutîyê)
hene. Dur an nêzîk civat wê bi van ramana têkevin krîzê bê talî û wê
biroxin. Her û her wê bibin koleyê wan ramana û wê negihên rêya
rizgariyê. Wisa musulmantiyê û P.Mohammad ramayên ku hanîbun ramayê
wextîbun. Em bêjin ji bona ku (civata Arab?) bilind bike. Lê nuha ew rama
sergunî jîna nuha dibin û miletê civatên musulman nikarin xwa ji bandura
ramayên çewt azadbikin. Bi ser wê karna va Cihuyismê jî destê xwa kiriye
xirnika wan û dibêje, eger hun biramin an rojekê hun biramin ji rêya me
derên. Ezê taliya li wê kêliyê bînim, wisa jî li numuneya welatê Araba
binire û hinekî heşmendyê bigire. Bizanibejî ku li bingehê dur wan Arab
çêkirin, ji bona rojê weku nuha.
Weku me gotibu, li gorî pêleya berê ya miletê Arab lê dijiya.
Bangewaziya musulmantiyê û enene kirin û deklarasiona wê û bi şêweyê
ku hatbu pêşkêşkirin. Pêşketineke enorm mazin di civata Arabîda nîşan da.
Lê li gorî pirtukxaneya li Ctêsifon, dibe eger merov li ser wan pirtuka
rawestiya ba yê ku li gorî mirovê kevn û pêşkeftî ne ew xwastî nuh û pir
runak bune. Li gorî miletê Arab ew pirtukxane hemî hîç pêwîst nedibu. Ta
dibu hin nivîs di nakokî an serguniyê mazin da bi Quranêra bihatana
xuyan. Çima ew pirtukanne ji wanra nepêwîst bu, lê Quran ji wanra gelekî
pêwîstbu. Ji ber ku Quran nuha pirtuka neteweyekê ye, wê netewa bi demê
dirêjra nuha gihîştiye, ku xwa bi xwa pêşkêşî cîhanê bike û xwa hewilde.
Lê ew pirtukê din hemî nasnameya wê netewê, netwa Arab nezanin û
tiştekî li ser wan weku netew û milet dibe ku ngotibun. Lê Quran wisa dike
û Quran dixwaze wan bigihîne jor, jor û wan dewlemend û desthilatdar
bike.
Dura Quran yê wan ji 200-300,000 merov bike 200, 300 milion. Li
dema Abbasiya dema milet gelekî têkilbun, Arab, Faris, Kurd. Farisa
careke din heşmendî kirin, ji ber ku wan ji haxamanşahîtiyê, dersê polîtîkê
girtibun. Wan xwa ji nêv kharabaliqa Arabî û musulman dan aliyekî û dîtin
ew hemî karûbar xizmetê wan nakin. Ew bi lez geriyan ser opozîsiona
carekê di demê Alî da çêbubu. Dibe jî ku Kurda dest bi wê karî kiribu, lê
Farisiyanê Haxamanşahî (ango Cihu û bi Kurdê hevalbend ra) wan xwa
carekedin û bi zukî zîvirandin berjewndê Şîîhetiyê. Xwa ji Alavîtiya Kurda
hinu, hinu bidurxitin û xwa jê şuştin. Zimanê xwa kirin zimanê bingehînî û
xwaparastin ji wanra nexembu. Eger ew ziman yê Mediya be an yê
Pehlewiya be. Li aliyê din Kurda Alavîtî girtin, lê neku zimanê xwa kirin
zimanê bingehîn na? Li gorî internasionalîzma xwa, Arabî, Farisî û carina
jî Kurdî bikarhênan, li demê ew pir hindik bi pêşketin, Şîîsm bi gavê
mazin bi netewperestiya xwa ya cihê pêşda çun.
Kurda careke din internationalisma Kommunismê û ya muslumanê
sunnî jî bikarhênan. Eger yekî li ber wan bigota ez Kurdime wê li ser wî
gotibana ev teng dirame, ev merova sexetiya dike. Miletê dor wan ev tişt li ba Kurda baş naskiribun. Wisa her dema Kurda hin mafê xwa dixwastin,
Araba an Turka an Farisa ji wan ra digotin em brayê hev musulmanin? Lê
Kurda nedigotin, eger em brayê hev musulmanine, ma çima mafê we heye
û yê me tuneye? Dura ew pirs pir dereng li ba çêbu, lê…….pir dereng bu
Bi gelemperî Mohammad P. dema ramayên xwa belavkirin, ramayên
wî yê netewyî bun yekbuna Araba dixwastin. Lê dîsajî hin vêrsê hebune
ser wan xwastina dipeçnîn û eger yek nebaş xwandewer ba an zanaba wê
çi carî bihêsanî tênegihîşta ew çi dixwaze. Yek vêrs dibeje “inna
xeleqnakum şuhuben we qebayîle, lyteharefu, inne akremekum indellahî
atqakum”ev gelek eşkere ye ku hebuna geleka an gelan nasdike, lê mafê
wan xwa disera bi zîrekî davêje. Dema gotî, me hun eşîr û el çêkirine ji
bona hun hevdu nasbikin, ”lê yê birumettir yê bawervantire.”
Rê li pêşiya rebenê nezan yê ku weku encama şera û kuştina di
demekî reşda dijiyan girt. Li cihekî gotiye, Quran nayê welgerandin. Ji
bona ku ew jî baş tênegihên ew çi dixwaze û bi teniya di serê wanda
bimîne ew gotin ji ba Xudane û bes. Li wê demî hîç wext û rê nîne ku yek
weku pêxember tê bigihê, ew çi dixwaze bêje. Ji ber ku di her gotinekê da
wateyê wê tenê li ba yê gotiye temamine û lê tên gihandin. Wisa eyne rê li
pêşiya wan girtiye ku ew tê bigihên. Eyne ewjî naxwaze ew têbigihên. Ji
bona ku di reşiya nezanînê da bimînin û tenê li pey wan herin.
Dema careke din jî gotiye, ”lê ne zimanê xelkê beheştê jî zimanê
Arabiye”. Eger ew milet têbigihîştibana welatperweriyê, wê ji vir da
zanîbana hemu tişt ne li ser rêya sêruştiye. Lê kengî yê wisabana, helbet ne
dema ew di nezanîna da kûrbun. Li ser jiyana jina û mêra jî cihêbuneke
bêtalî heye, kengî miletê hindu ewrupî ramayê wisa dipejirandin. Tenê
dema li ba wan bikin ew ideê ji ba Xuda ne ew kanin wê cihêbunê jî
qebulbikin. Wisa hemî merovatî, bi rêyê baweriyê ji asîmana rêyê jiyanê
yê siruştî ji ser hatine birîn û di xewnada dijîn. Lê ew xewnjî li bin
kontrolêne.
Bidaxe gelek bawerin ku Cihutiyê şoreş çêkir û misulmantiyê şoreş
çêkir. Bi ramiyariya rast wan şoreş çênekir. Lê wan şoreşa taybet ji bonna
komilgeya Cihu û ji bonaa komilgeya Arab çêkir ji bona komilgeya
misulmanê nezan yê tenê misulmanê bi nav misulmantî çêkirin. Ji bona
hemî komê nezan jî Cihutî çêkirin. Ta ku bun xudiyê berjewendê sereke.
Li demê ku eger ne ji ber ramiyariya Cihu û ya misulman ba wan nekarîbu
di ti berjewenda biramiyana. Ev bu ew şoreşa wan pê bang kiriye!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s